Lietuvių
Pasirinkti kalbą

Bakara

BetOnBaccarat
Skaityti taisykles Populiarus koeficientai Žiūrėti video

«Bakara» - yra realiu laiku vykstantis žaidimas eiga bei taisyklėmis beveik nesiskiriantis nuo įprastai lošimo namuose siūlo žaidimo Baccarat (arba kitaip – Punto Banco).

DEMO VERSIJA


ŽAIDIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos:

.1. Statymų ratas – žaidėjų statymų priėmimui skiriamas laikas.

1.2. Koeficientas – matematinės išsipildymo tikimybės pagrindu nustatytas skaičius, kurį padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.

1.3. Skaitinė reikšmė – kortos vertė mosties eilėje (pavyzdžiui, dviakė, valetas, tūzas)

1.4. Mostis – viena iš keturių kortų rūšių. Standartinės kaladės mostys: širdys, būgnai, vynai ir kryžiai.

1.5. Skaičiaus tipas–lyginis, arba nelyginis skaičius.

1.6. Kaladė – 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų malka, kurioje yra po trylika (dviakė, triakė, keturakė, penkiakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimakė, valetas, dama, karalius, tūzas) kiekvienos iš keturių mosčių kortų.

1.7. Batas – kortų stovas, į kurį prieš žaidimo pradžią sudedamos šešios kortų kaladės.

1.8. Tiražas – tai vienas dalinimas, kuris prasideda pirmuoju statymų ratu ir baigiasi, kai žaidimo vedėja paskelbia dalinimo rezultatą, surenka visas ant stalo gulinčias atverstas kortas ir sudeda jas į panaudotų kortų batą.

1.9. Statymo variantas – tai vieno dalinimo baigties interpretavimo variantas, vertinamas koeficientu, kuris tiražo eigoje gali kisti priklausomai nuo to, kaip kinta matematinė tikimybė statymo variantui išsipildyti.

1.10. Pasiūla – visų statymo variantų sąrašas, kuris pateikiamas žaidėjui.

1.11. Player – viena iš dviejų žaidime dalyvaujančių pusių, kuriai vedėja dalina kortas.

1.12. Banker – viena iš dviejų žaidime dalyvaujančių pusių, kuriai vedėja dalina kortas.

1.13. Tie – tiražobaigtis, kai po visų Player ir Banker kortų atvertimo, abi žaidime dalyvaujančios pusės turi vienodą taškų skaitinę reikšmę.

1.14. Natural hand – situacija, kuomet Player ir/ar Banker taškų suma, padalinus po dvi kortas, yra lygi 8 (aštuoniems) arba 9 (devyniems).

1.15. Papildomi statymo variantai – Player Pair, Banker Pair, Either Pair, Perfect Pair, Big, Small; pasirinkimai, kurie yra nepriklausomi nuo pagrindinių statymo variantų.

1.16. Player Pair – Player pirmos dvi padalintos kortos yra vienodos skaitinės reikšmės (pavyzdžiui, kryžių tūzas ir vynų tūzas).

1.17. Banker Pair – Banker pirmos dvi padalintos kortos yra tos pačios skaitinės reikšmės (pavyzdžiui, širdžių valetas ir būgnų valetas).

1.18. Any Pair – Player ar Banker pirmos dvi padalintos kortos yra tos pačios skaitinės reikšmės (pavyzdžiui, vynų dama ir čirvų dama).

1.19. Perfect Pair – identiškų kortų pora, kuomet sutampa ir mostis, ir skaitinė reikšmė (pavyzdžiui, du čirvų karaliai).

1.20. Small – sumoje Player ir Banker padalinamos 4 pradinės kortos.

1.21. Big - sumoje Player ir Banker padalinamos 5 arba daugiau pradinių kortų.


2. Taisyklės:

2.1. Žaidime dalyvauja du žaidėjai – Player ir Banker, kuriems kiekviename tiraže žaidimo vedėja padalina po dvi kortas. Specifinėse situacijose Player ir/arba Banker žaidimo vedėja padalina trečiąją kortą. Trečiosios kortos dalinimo taisyklės aprašytos 2.6 punkte.

2.2. Dalinimas:

2.2.1. Kortos žaidėjams dalinamos po vieną paeiliui, kol abu žaidėjai turi po dvi atverstas kortas.

2.2.2. Pirmąją kortą visada gauna Player.

2.2.3. Abiems žaidėjams turint po dvi atverstas kortas, įvertinama situacija ir pagal nekintančias taisykles (žr. 2.6 punktą) nustatoma, ar Player ir/arba Banker turi gauti trečiąją kortą.

2.3. Žaidimo tikslas yra surinkti taškų sumą kuo artimesnę arba lygią 9 (devyniems). Laimi žaidėjas, kuris po kortų padalinimo situacijoje, kai pagal taisykles nebegali būti duodama daugiau kortų, turi taškų sumą artimesnę 9 (devyniems).

2.3.1. Lygiosios. Žaidime galimos lygiosios, jei Player ir Banker po visų kortų padalinimo turi vienodą taškų sumą. Lygiųjų atveju, žaidėjams stačiusiems už šią baigtį išmokami laimėjimai pagal pasiūloje buvusį koeficientą, o visiems žaidėjams atlikusiems statymus už Player ir/arba Banker, grąžinami jų atlikti statymai (koef. prilyginamas vienetui).

2.4. Kortų vertė taškais:

2.4.1. Tūzo vertė yra lygi 1 (vienam) taškui.

2.4.2. Skaitinės reikšmės kortų nuo dviakės (2) iki devynakės (9) imtinai taškų vertė yra tos kortos akių skaičius.

2.4.3. Veidų kortos (valetai, damos, karaliai) ir dešimakės (10) vertinamos 0 (nuliu).

2.5. Taškų sumos skaičiavimas:

2.5.1. Žaidėjo kortų vertė taškais skaičiuojama sudedant visų žaidėjo turimų kortų taškų vertes.

2.5.2. Jei taškų suma yra dviženklis skaičius, tai pirmasis to skaičiaus skaitmuo yra ignoruojamas, ir kortų vertė taškais yra nustatoma žiūrint tik į antrąjį to skaičiaus skaitmenį. Pavyzdžiui, devynakė (9) ir keturakė (4) sumoje sudaro 13, taigi rezultatas bus 3; arba septynakė (7) ir aštuonakė (8) sumoje sudaro 15, tai rezultatas bus 5).

2.5.3. Papildomi statymai:

2.5.3.1. Be pagrindinių statymų už Player, Banker ar Tie, siūlomos papildomos baigtys tokios kaip statymai už poras ar atverstų kortų skaičių. Koeficientai už šias baigtis keičiasi kiekviename statymų rate.

2.5.3.2. Statymai už poras (Player Pair, Banker Pair ir Any Pair) laimi tik tuo atveju, kai Player ir Banker padalinama po pirmas dvi kortas. Trečioji korta neskaičiuojama, ji nedalyvauja sudarant poras.

2.5.3.3. Statymai už išdalintų kortų sumą: statymas už Small laimi tuomet, kai iš viso padalinamos 4 kortos. Statymas už Big laimi tuomet, kai padalinamos 5 arba daugiau kortų.

2.5.3.4. Papildomi statymai nėra susiję su pagrindinėmis baigtimis. Tai reiškia, kad tame pačiame tiraže galima atlikti statymą už Player ir Banker Pair bei atvirkščiai. Papildomi statymai gali būti atliekami ir neatliekant statymų iš pagrindinės pasiūlos.

2.6. Trečiosios kortos dalinimo taisyklių lentelės:

2.6.1.

2.7. Taisyklių išimtys:

2.7.1. Jeigu padalinus po pirmas dvi kortas Player ir/arba Banker, turi taškų sumą lygią 8 (aštuoniems) arba 9 (devyniems), tai tokia ranka yra vadinama Natural hand, ir daugiau kortų nėra dalinama. Žaidimas stabdomas ir skaičiuojamos Player ir Banker taškų sumos bei skelbiamas dalinimo laimėtojas. Ši taisyklė yra aukščiau už visas kitas.

2.7.2. Jei padalinus po pirmas dvi kortas, Player taškų suma yra lygi 6 (šešiems) arba 7 (septyniems), tai Banker gauna trečiąją kortą, jei taškų suma yra lygi 5 (penkiems) ar mažiau (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5).


3. Žaidimo eiga:

3.1. Pirmasis statymų ratas. Dar neprasidėjus dalinimui vyksta pirmasis statymų ratas, kurio metu galima pasirinkti ir atlikti statymus už vieną ar daugiau pasiūloje esančių statymo variantų.

3.2. Antrasis statymų ratas. Po pirmojo statymų rato Player padalinama pirmoji korta, ekrane pasirodo pasikeitę statymo variantų koeficientai ir prasideda antrasis statymų ratas. Pirmajame statymų rate atlikti statymai visiškai nedaro įtakos antrojo statymų rato statymams, todėl žaidėjas gali atlikti statymą už tą patį variantą daugiau nei vieną kartą.

3.3. Trečiasis statymų ratas. Po antrojo statymų rato Banker padalinama pirmoji korta, ekrane pasirodo pasikeitę statymų variantų koeficientai ir prasideda trečiasis statymų ratas. Po šio statymų rato Player ir Banker gauna po antrąją ir, jei reikia, po trečią kortą (žr. 2.6.). Suskaičiuojami rezultatai ir ekrane pažymimas dalinimo laimėtojas.

3.4. Kortų keitimas:

3.4.1. Kuomet kortų bate lieka mažiau nei 40 kortų, žaidimo vedėja skelbia, kad po dalinimo bus keičiamas batas.

3.4.2. Keisdama kortų kalades, žaidimo vedėja išima kortų bate esantį nepanaudotų kortų likutį, sudeda jį į panaudotų kortų dėžutę. Tuščią batą sukeičia su naujiems dalinimams paruoštu batu. Ir vietoj pilnos panaudotų kortų dėžutės pastato tuščią. Tai vyksta realiu laiku, matant žaidėjams ir žiūrovams.

3.5. Kortų maišymas. Po kortų batų pakeitimo, ateina antra žaidimo vedėja, kuri lošėjams matomoje vietoje sumaišo ir paruošia kortas dalinimui. Abu kortų batai visą laiką ekrane, kad lošėjai galėtų matyti kortų maišymą ir keitimą.


4. Statymo sumų limitai:

4.1. Lošimų operatorius turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalias ir maksimalias statymų sumas.


5. Ypatingi atvejai:

5.1. Atšaukiami tiražai. Bet-on-Bacarrat žaidimo tiražai gali būti atšaukiami, jei:

5.1.1. skeneris nenuskaito kortos arba skenerio parodymai nesutampa su korta, esančia ant stalo;

5.1.2. korta(-os) atsiduria ne jai (joms) skirtoje(-se) vietoje(-se) arba susikeičia vietomis;

5.1.3. atsiranda techninių nesklandumų (interneto ryšio problemos, studijos techninės problemos ar dalintojos klaida).

5.1.3.1. Dalintojos klaidos, dėl kurių gali būti atšaukiami tiražai:

5.1.3.1.1. pakeista dalinimo eiga (žr. 2.2 punktą ir jo papunkčius);

5.1.3.1.2. pažeista, sugadinta ar kitaip pažymėta korta (-os);

5.1.3.1.3. korta (-os) nukrenta nuo stalo ar atsiduria kadre nematomoje vietoje dėl dalintojos klaidos;

5.1.3.1.4. korta (-os) kaladėje atsiduria paveikslėliu/skaičiumi aukštyn dėl maišymo klaidos;

5.1.3.1.5. dalintoja suklysta skenuodama kortą (-as) ir skenerio parodymai nesutampa su ant stalo esančiomis kortomis.

5.1.4. Atšaukus tiražą, lošėjams grąžinama jų statyta suma (koeficientas prilyginamas "1").

5.2. Kortos „deginimas“. Bet-on-Bacarrat žaidimo eigoje kortos gali būti „nudeginamos“, jei:

5.2.1. Vedėja ištraukia ir atverčia kortą iš kaladės nesibaigus statymams skirtam laikui.

5.2.2. Korta nesiskenuoja, negali būti nuskaityta programos dėl techninių nesklandumų.

5.3. Kortos „deginimas“ pažingsniui:

5.3.1. Vedėja atverčia ir pristato žaidėjams kortą, kuri bus „nudeginama“.

5.3.2. Vedėja įspėja žaidėjus, kad korta bus „nudeginta“.

5.3.3. Vedėja deda kortą į panaudotų kortų dėžutę.

5.3.4. Vietoje „nudegintos“ kortos iš kaladės traukiama sekanti korta.


6. Žaidimo organizavimo tvarka:

6.1. Žaidimo tiražų transliacijos vyksta 24/7 režimu su techninių kliūčių šalinimo pertraukomis pagal poreikį. Kaip bebūtų, viskas (įskaitant dalintojų ir kortų kaladžių keitimus) transliuojama gyvai.


7. Žaidime naudojama įranga:

7.1. Šešios standartinės 52 (penkiasdešimt dviejų) kortų kaladės. Kiekviena korta turi unikalų brūkšninį kodą, kuris padalinimo metu yra nuskaitomas stale integruotu skeneriu.

7.2. Stale integruotas skeneris, kuris skirtas nuskaityti ant kortų esantiems brūkšniniams kodams.

7.3. Apsauginė korta (Cut card), kuri yra skirta uždengti kaladės apačioje esančią kortą.

7.4. Batas, į kurį yra sudedamos išmaišytos kortų kaladės, iš kurio vedėja dalina kortas.

7.5. Stalas su dviem pažymėtomis vietomis (Player ir Banker), kurios yra skirtos žaidėjų kortoms dėti.

7.6. Panaudotų kortų dėžutė, į kurią žaidimo vedėja po dalinimo sudeda išdalintas kortas.


8. Papildoma informacija:

8.1. Šios taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos įvairiomis kalbomis informaciniais tikslais bei siekiant palengvinti prieigą galutiniam vartotojui. Tik taisyklių versija anglų kalba turi teisinį pagrindą tarp Žaidėjo ir Bendrovės. Bet koks neatitikimas tarp šių taisyklių anglų kalba ir vertimo versijų turi būti aiškinamas pagal anglų kalbos versiją, kuri turi viršenybę.